Financování

1. Varianta

Výše platby Fáze výstavby
Rezervační poplatek 60 -120 tis. Kč * před zahájením stavby
1. záloha 10 % do 10-ti dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní (zaplacený rezervační poplatek se započítává na úhradu první splátky kupní ceny)
2. záloha 30 % v závislosti na způsobu financování koupě Předmětu převodu buď:
a) do 10-ti dnů po dokončení hrubé stavby bytového domu, kde se nachází předmětná bytová jednotka, pokud budoucí kupující nevyužívá hypoteční financování; nebo
b) do 10-ti dnů po vkladu zástavního práva k rozestavěné jednotce ve prospěch banky v případě financování hypotečním úvěřem
3. záloha 30 % do 10-ti dnů po dokončení hrubých vnitřních rozvodů všech sítí v bytovém domě, kde se nachází předmětná bytová jednotka
4. záloha 20 % do 10-ti dnů po dokončení hrubých povrchů v bytovém domě, kde se nachází předmětná bytová jednotka, včetně osazení oken
Doplatek 10 % do 10-ti dnů po obdržení kolaudačního souhlasu na bytový dům, kde se nachází předmětná bytová jednotka a po podpisu kupní smlouvy

*Rezervační poplatek se váže na kategorii bytu. U 1+kk – 60.000,- Kč, u 2+kk – 80.000,- Kč, u 3+kk – 100.000,- Kč, a 4+kk, 5+kk – 120.000,- Kč

2. Varianta

Výše platby Fáze výstavby
Rezervační poplatek 50 000,- Kč před zahájením stavby
1. záloha 10 % do 10-ti dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní (zaplacený rezervační poplatek se započítává na úhradu první splátky kupní ceny)
Doplatek 90 % do 10-ti dnů po získání kolaudační souhlasu k bytovému domu, kde se nachází předmětná bytová jednotka
navýšeno o 4%

Partner projektu

Komerční banka

Spolupracující banky pro hypoteční úvěry


Komerční banka

EVA VAŇKOVÁ
+420 725 548 117
eva_vankova@kb.cz
pobočka: Štefánikova 22, Praha 5 Smíchov

PETR FRYČ
+420 602 125 821
petr_fryc@kb.cz
pobočka: Štefánikova 22, Praha 5 Smíchov

STANISLAVA BENEŠOVÁ
+420 725 850 960
stanislava_benesova@kb.cz
pobočka: Dejvická 189/5, Praha 6 Dejvice

FILIP ZUZÁK
+420 602 296 342
filip_zuzak@kb.cz
pobočka: Dejvická 189/5, Praha 6 Dejvice


Česká spořitelna

LUCIE KLIMPEROVÁ
+420 724 422 729
lklimperova@csas.cz
pobočka: Štefánikova 17, Praha 5

BLANKA ČERNOHORSKÁ
+420 733 166 745
bcernohorska@csas.cz
pobočka: Vítězné nám. 9, Praha 6


Hypoteční banka

IRENA MATYÁŠKOVÁ
+420 603 800 850
imatyaskova@csob.cz
pobočka: Perlová ul. 371/5, Praha 1


Unicredit

SVATAVA KROUPOVÁ
+420 602 630 874
svatava.kroupova@unicreditgroup.cz
pobočka: Nám. Republiky 2090/3A, Praha 1